Błażej Pala

Business Concierge

Błażej Pala

Business Concierge działa według określonego programu gwarantującego jakość

Na spotkaniu z klientem tłumaczy zakres swoich prac i gdy klient wyraża zgodę – podpisuje Umowę Intencyjną o współpracy.

Zobowiązuje się w niej do wykonania Mapy Problemów Biznesowych w formie raportu. Klient zobowiązuje się do dalszej współpracy z BC, jeśli okaże się, że są zdiagnozowane problemy, które należy rozwiązać. Następnie BC „skanuje” firmę dokonując wieloaspektowej analizy. Diagnozuje problemy, nazywa je, porządkuje i klasyfikuje.

Powstaje Mapa Problemów Biznesowych, czyli kilkudziesięciostronicowy raport, który otrzymuje biznesmen

Jeżeli zostają zdiagnozowane problemy, to Business Concierge wskazuje kierunki rozwiązania. Uwzględnia dostępne na rynku dedykowane do zagadnień podmioty gospodarcze, ich usługi oraz produkty. Aby ułatwić biznesmenowi podjęcie decyzji posługuje się Galerią Internetową. Każdy zainteresowany dowiaduje się - w jaki sposób może rozwiązać swój problem przy pomocy specjalisty z danej firmy.

Business Concierge to zawód zaufania publicznego taki, jak Doradca Finansowy lub Radca Handlowy. Dlatego też działania z klientem objęte są klauzulą poufności.

Błażej Pala
ul. Czeremchowa 10b
40-780 Katowice