Błażej Pala

Video blog

Błażej Pala
ul. Czeremchowa 10b
40-780 Katowice